De lacune in dit Delfts bord werd aangevuld colorfill en daarna geretoucheerd.