Bij eerdere restauraties werden tegels van verschillende formaten in de gevel gezet waardoor de gevel een eerder chaotische indruk wekte. Omdat de tegels op verschillende plekken van de gevel los kwamen, werd aan Tegula gevraagd nieuwe tegels naar origineel ontwerp te maken om de volledige gevel te herbezetten en er terug een coherent geheel van te maken.